Tűzvédelem

Cégünk megbízás alapján az alábbi tűzvédelmi szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek számára:

- Tűzvédelmi Szabályzat készítése - A gazdálkodó szerveknél tűzvédelmi szakfeladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők képesítési követelményei tekintetében jelenleg a 9/2015.(III.25) BM  rendelet tartalmazza a követelményeket. Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el kell készíteni.
- Tűzriadó terv készítése, gyakorlatok megtartása.

- 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek esetén, ezen helyiségekbe beengedhető személyek maximális számának meghatározása számításokkal.
- Kockázati osztályba sorolás - A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.
- Tűzvédelmi oktatás - A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

A helyszín rendszeres időközönkénti ellenőrzése:

  • Oktatások tartása gyermekek számára.
  • stb.

A tűzvédelmi szolgáltatásainkat kétféleképpen vehetik igénybe ügyfeleink:

  • egyszeri megbízás
  • havi megbízás keretein belül.

Ha havi megbízást rendelnek nálunk, akkor garantálni tudjuk az iratok naprakészen tartását, a dolgozók rendszeres tűzvédelmi oktatását, és a helyszín időközönkénti ellenőrzését. Ha viszont az egyszeri megbízást válasszák, akkor a jogszabályok által előírt iratokat adjuk át a megrendelőnek.