Cégünk megbízás alapján az alábbi munkavédelmi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei számára:

 • Munkavédelmi Szabályzat készítése - A munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, de a Munkavédelmi törvény ezen dokumentum készítésére is tesz utalást.
 • Munkabiztonsági szakfeladatok ellátása
  - Kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata - A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

- Közreműködés Mentési terv készítésében, közreműködés az egységes és átfogó munkavédelmi célú megelőzési stratégia készítésében.

- Veszélyes gépek, berendezések, technológiák üzembe helyezése esetén előzetes munkavédelmi vizsgálat elvégzése - Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.
- Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása - Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
- Munkavédelmi oktatások megtartása - A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkatársak megfelelő oktatásáról és rendes munkaidőben megtartani azt.
- Építési munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi terv készítése.

 • Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása -

Munkavédelmi szolgáltatásainkat kétféleképpen vehetik igénybe ügyfeleink:

 • egyszeri megbízás,
 • havi megbízás keretein belül,

  Havi szolgáltatás keretein belül tudjuk garantálni az iratok naprakészen tartását, a dolgozók rendszeres oktatását, és a helyszín időközönkénti ellenőrzését.
  Egyszeri megbízás esetén csak a jogszabályokban előírt iratokat adjuk át a megrendelőnek.