Munkavédelem

Minden Ami Munkavédelem!

Munkavedelem

Cégünk megbízás alapján az alábbi munkavédelmi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei számára:

 • Munkavédelmi Szabályzat készítése – A munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, de a Munkavédelmi törvény ezen dokumentum készítésére is tesz utalást.
 • Munkabiztonsági szakfeladatok ellátása
  – Kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata – A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

 

– Közreműködés Mentési terv készítésében, közreműködés az egységes és átfogó munkavédelmi célú megelőzési stratégia készítésében.

– Veszélyes gépek, berendezések, technológiák üzembe helyezése esetén előzetes munkavédelmi vizsgálat elvégzése – Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

– Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása – Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

– Munkavédelmi oktatások megtartása – A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkatársak megfelelő oktatásáról és rendes munkaidőben megtartani azt.

– Építési munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi terv készítése.

 • Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása –

Munkavédelmi szolgáltatásainkat kétféleképpen vehetik igénybe ügyfeleink:

 • egyszeri megbízás,
 • havi megbízás keretein belül,

Havi szolgáltatás keretein belül tudjuk garantálni az iratok naprakészen tartását, a dolgozók rendszeres oktatását, és a helyszín időközönkénti ellenőrzését.
Egyszeri megbízás esetén csak a jogszabályokban előírt iratokat adjuk át a megrendelőnek.

Miért fontos a munkavédelem?

A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeinek összessége. Célja, hogy megóvja a munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét, valamint humanizálja a munkakörülményeket.

A törvények és rendeletek is előírják, hogy úgy kell megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket a munkát végző személyek számára, hogy megelőzhetőek legyenek a munkavégzéssel kapcsolatos megbetegedések és balesetek.

Munkavédelem – mit kell róla tudni?

A munkavédelmi szabályok betartásával csökken a munkahelyi veszélyforrások száma. A munkavédelem két fő területből áll. Az egyik a munkabiztonság, a másik pedig a munkaegészségügy.

A munkabiztonság meghatározza az biztonságos munkavégzésre, és az egészséget nem veszélyeztető szabályokat, és ezek betartását ellenőrzi is. A munkabiztonság által támasztott követelmények betartásával megvalósítható a balesetmentes munkavégzés.

A munkaegészségügyi tevékenység megóvja a munkavállaló egészségét a munkahigiénia és a foglalkozás-egészségügy révén.

Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat megbízható szakemberekre bízzuk. Cégünknél szakirányú képzettséggel és több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégáink a legnaprakészebb tudást nyújtják minden munkavédelemmel kapcsolatos kérdés esetében.

Cégünk munkavédelmem szolgáltatása az alábbiakat tartalmazza:

 • Munkavédelem Szabályzat készítése, amely ugyan nem kötelező, de a Munkavédelmi törvényben találhatunk utalást az erre vonatkozó dokumentumokra, ezért erősen ajánlott elkészíteni.
 • Munkabiztonsági szakfeladatok ellátása, amely magába foglalja a kockázatértékelés készítését, és felülvizsgálatát, valamint közreműködést a mentési terv és az egységes és átfogó munkavédelmi célú stratégia készítésében.
 • Veszélyes berendezések, gépek, és technológiák üzembe helyezése, melynek esetén előzetes munkavédelmi vizsgálatra van szükség. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel, és munkavédelmi végzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie.
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása, melyet a munkáltató írásban határoz meg.
 • Munkavédelem oktatások megtartása.
 • Az építési munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi terv készítése.

Munkavédelmi szolgáltatásainkat igénybe vehetik havi megbízás keretein belül. Ebben az esetben garantáljuk az iratok naprakészen tartását, a dolgozók rendszeres oktatását, valamint a helyszín időközönkénti ellenőrzését. Amennyiben egyszeri megbízásunkat választják, úgy csak a jogszabályokban előírt dokumentumokat adjuk át a megrendelőnek.

Ha bármilyen kérdése van munkavédelem szolgáltatásunkkal kapcsolatban, keresse szakembereinket!