Munkavédelem

A munkavédelem fontossága

Az emberek az életük jelentős részét a munkahelyükön töltik. Érthető, hogy mindenki szeretné ezt az időt megfelelő és biztonságos környezetben tölteni. A munkavédelem elsődleges célja, hogy elkerülhetőek legyenek a munkahelyen történő balesetek, sérülések és esetleges megbetegedések. Szigorú előírások határozzák meg ezek elkerülésének módszereit, melyeket minden munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt be kell tartania. Ezen kívül az ellenőrzések gyakoriságát és módszereit is törvények határozzák meg.

A munkáltató minden esetben köteles a jogszabályokban előírt egészséges és biztonságos munkavégzés lehetőségét megteremteni, és hosszú távon fenntartani. A munkavállalónak pedig joga van a megfelelő körülményeket megkövetelni. Ilyen körülményeknek számít többek között a hely rendezettsége és tisztasága, a nem zavaró zajszint, valamint a fizikai erőkifejtés csökkentése. Ki kell alakítani továbbá egy külön dohányzó helyiséget, a nem dohányzó munkatársak védelme és nyugalma érdekében. Amennyiben a munkavállalók száma, vagy a munkavégzés típusa megköveteli, lennie kell a helyszínen egy üzemorvosnak, de legalább egy elsősegély nyújtó helynek.

A munkavállaló nem köteles elvégezni az olyan utasításokat, melyek végrehajtása a munkavédelmi szabályzatba ütközik. Ilyen helyzet lehet például, ha nem áll a rendelkezésére a megfelelő védő felszerelés. De akkor is joga van megtagadni a munkavégzést, ha az adott feladat veszélyeztetné a saját vagy más személy testi épségét, vagy életét.

Minden esetben a munkáltató kötelessége a megfelelő és a biztonságos munkavégzési körülményeket és előfeltételeket biztosítani a munkavállalók számára. Azonban velük együtt kell működniük a dolgozóknak is, a balesetek és a megbetegedések elkerülése érdekében.

A munkavédelem területei

A munkavédelem egyik fő területe a munkabiztonság, melynek feladata a balesetek elkerülése. Ennek érdekében olyan körülményeket kell kialakítani, amelyek kiküszöbölik az esetleges veszélyforrásokat, vagy megóvják azoktól a dolgozókat. A fizikai veszélyforrások közé tartoznak a munkaeszközök, a szállító- és anyagmozgató eszközök, a csúszós felületek, valamint a tárgyak hőmérséklete. De szintén ebbe a kategóriába lehet sorolni a levegő nyomását és hőmérsékletét, a zajt, a nem megfelelő világítást, az áramütés veszélyét, és a poros levegőt is. A veszélyes anyagok lehetnek többek között gyúlékony, mérgező, maró, fertőző, vagy egyéb egészségre káros anyagok.

A munkavédelem másik fontos területe a foglalkozás-egészségügy. Ez a higiéniára vonatkozó követelményeket foglalja össze, melyek a munkakör típusától függően változhatnak. Azonban minden cég egyaránt köteles biztosítani a tiszta és rendezett körülményeket, a dolgozók egészsége és kényelme érdekében.

A munkavédelem szakértői

A munkavédelem előírásai szerint a munkáltató köteles a megfelelő munkavédelmi képesítésű személyt alkalmazni az olyan feladatokhoz, amelyek a balesetek megelőzése érdekében jelentős szakmai ismeretet igényelnek. Az Ardenterprise Kft. már 2011 óta nyújt széles körű szolgáltatásokat a munkavédelem terén. Ilyen például a munkavédelmi szabályzat készítése, a munkabiztonsági szakfeladatok ellátása, és az oktatások megtartása. Ezen kívül vállaljuk a veszélyes gépek és berendezések szakszerű üzembe helyezését, hiszen célunk, hogy levegyük megrendelőink válláról az ilyen típusú feladatokat.

Ha fontos számára a megfelelő és hatékony munkavédelem, forduljon hozzánk bizalommal! Profi szakembereink minden felmerülő kérdésre pontos, és megbízható választ tudnak adni.